این قوانین و مقررات شامل همه استفاده‌های این وبسایت و محتوا و خدماتی که از طریق آن ارائه می‌شود خواهد بود.
لطفا این متن را قبل از آنکه از محتوای این وبسایت استفاده کنید یا در آن مشارکت کنید با دقت بخوانید. با استفاده از هر بخش از خدمات این وبسایت شما می‌پذیرید که قوانین و مقررات را مطالعه کرده‌اید و پذیرفته‌اید.
اگر این قوانین یا مقررات را قبول ندارید، نباید از محتوای این وبسایت استفاده کنید یا در آن مشارکت کنید.

1. حساب کاربری شما

اگر در این وبسایت حساب کاربری می‌سازید، شما مسئول نگهداری از اطلاعات و امنیت حساب کاربری خود و همه فعالیت‌هایی که با حساب کاربری شما انجام می شود هستند. در صورتی که متوجه مشکلی در امنیت حساب کاربری خود شدید، باید بلافاصله به مدیریت سایت اطلاع دهید. این فروم مسئولیت فعالیت‌های شما و عواقب ناشی از آن را نمی‌پذیرد.

2. مسئولیت مشارکت کنندگان

اگر مطلب یا محتوایی را در این سایت منتشر می‌کنید، یا مطلبی را در دسترس دیگران قرار می‌دهید یا امکان دسترسی به محتوایی را فراهم می‌کنید، شما مسئولیت کامل آن حقوق آن محتوا از جمله و نه محدود به حقوق ناشر و حق کپی رایت را به عهده می‌گیرید. این محتوا می‌تواند متن، کد برنامه‌نویسی، فایل صوتی، تصویر، گرافیک، فیلم یا هر نوع محتوای دیگر باشد

محتوایی که در این سایت منتشر می‌کنید باید با قوانین جمهوری اسلامی ایران و عرف جامعه هماهنگی کامل داشته باشد.

3. تغییرات

ما حق تغییرات در این قوانین و مقررات را برای خود محفوظ می‌داریم. شما باید این صفحه را زیر نظر داشته‌باشید تا از تغییرات آن مطلغ شوید. ادامه استفاده شما از این وبسایت یا دسترسی به آن، به منزله تایید این قوانین و مقررات در نظر گرفته می‌شود.