اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌شوند

ما زمانی که شما در این وبسایت ثبت نام می کنید و در خواندن، نوشتن و ارزیابی مطالب منتشر شده مشارکت می‌کنید اطلاعاتی را از نحوه کارکرد شما ذخیره می‌کنیم.
در زمان ثبت نام از شما آدرس ایمیل گرفته می‌شود. هر چند شما می‌توانید بدون ثبت نام محتوای سایت را مشاهده کنید.

زمانی که پس از ثبت نام مطلبی را منتظر می‌کند ما آدرس IP شما را ذخیره می‌کنیم.

استفاده از اطلاعات ذخیره شده

هر گونه اطلاعاتی که از شما ذخیره می‌شود به یکی از اشکال زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.:

  • برای شخصی سازی تجربه کاربری شما
  • برای بهبود عملکرد سایت
  • برای ارسال ایمیل‌های دوره ای

پذیرش

با استفاده از این وبسایت شما قوانین حریم شخصی را می‌پذیرید.

تغییرات قوانین حریم شخصی

اگر ما بخواهیم این قوانین و مقررات حریم شخصی را تغییر دهیم در همین صفحه منتشر خواهیم کرد.